Udskriv denne side

Minikonfirmander

Der vil blive udbudt minikonfirmandundervisning i sæsonen 2019-20.

Undervisningen af minikonfirmander (børnekonfirmandundervisning) er et led i folkekirkens dåbsoplæring.

Herning Valgmenighed og Gjellerup Valgmenighed tilbyder undervisning af minikonfirmander i samarbejde med hhv. Herning Friskole og Hammerum Friskole. Undervisningen tilbydes i 3. klasse og ligger, med undtagelse af et forløb i billedkunst, i forlængelse af den almindelige skoletid.

Undervisningen består af tre forløb, fordelt over to semestre:

  1. Et forløb i billedkunst, hvor minikonfirmanderne introduceres til emnet af valgmenighedspræsten sammen med billedkunstlæreren, som derefter varetager undervisningen. Elevernes billeder ophænges i kirken. Forløbet består af ca. 6 lektioner, og afsluttes derpå i hhv. Herning Valgmenighedskirke og Gjellerup Valgmenighedskirke med en ophængning af elevernes billeder samt søndagsgudstjeneste eller en fernisering.
     
  2. Et musikalsk forløb, hvor vægten lægges på salmer og sange samt de øvrige musikalske led i gudstjenesten. Forløbet tilrettelægges af valgmenighedspræsten i samarbejde med en musikkyndig person.
     
  3. Et rituelt forløb, hvor minikonfirmanderne stifter bekendtskab med kirkerummet og introduceres til gudstjenesten som ritual. Forløbet varetages af præsten og består af ca. 4 lektioner.

Nærmere program vil foreligge efter skoleferien.

MK