Udskriv denne side

Samarbejde med MidtVest Pigekor

Herning og Gjellerup Valgmenigheder, MidtVest Pigekor og MidtVest Juniorkor nyder godt af et gensidigt frugtbart samarbejde. Det har vi gjort siden 2008.

Pigekorene, som hører hjemme på Den Jyske Sangskole i Herning, deltager ved blandt andet Høstgudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke og Konfirmationsgudstjeneste i Gjellerup Valgmenighedskirke. Korene arbejder konsekvent med at udfordre grænserne for den traditionelle oplevelse af korsang og indarbejder eksempelvis koreografi, hvor det falder naturligt i forhold til sangvalget.
At overvære Den Jyske Sangskoles Pigekor er derfor en sansemæssig meget stor oplevelse. Sangerne i korene er alle skolet efter Den Jyske Sangskoles principper med to ugentlige korprøver, hørelære, instrumentundervisning og solosang.

At kunne indgå i Herning og Gjellerup Valgmenigheders fællesskab er af stor betydning for kor og sangere, der hermed får mulighed for at udvikle sig i forskellige sammenhænge. For Herning og Gjellerup Valgmenigheder er korene med til blandt andet at støtte menighedssangen og højtideliggøre tjenesterne.

Oplev mere på www.midtvestpigekor.dk