Udskriv denne side

Medlemsbidrag

I gennem en årrække har Herning Valgmenigheds forretningsfører ikke haft mulighed for at få medlemmernes skattepligtige indkomst oplyst af Skat. I første omgang blev alle landets menigheder stillet en løsning i udsigt a la tidligere kendt. Det har desværre vist sig at løsningen er lidt mere ”bøvlet”.

I det følgende kan du læse om medlemsbidraget, dets beregning samt hvad vi beder dig om at gøre efter at have læst teksten.

Medlemsbidrag
Som medlem betaler du ca. det samme, som du har betalt i kirkeskat. I stedet for at betale via skatten, betaler du direkte til Valgmenigheden, og du betaler ikke længere kirkeskat. Alle medlemmer over 18 år betaler 1,6% af den skattepligtige indkomst efter personfradrag, dog mindst 100 kr. pr. år. Er du studerende på SU, kan du frem til dit studies afslutning fortsætte med at betale 100 kr. pr. år, blot du giver forretningsføreren besked.

Medlemsbidraget opkræves 2 gange årligt (1. maj & 1. november), enten gennem Betalingsservice eller på indbetalingskort. Ønsker du at bruge indbetalingskort tillægges et gebyr på 35 kr. pr. opkrævning.

Fradrag
Medlemsbidraget er fradragsberettiget. Indberetningen til SKAT sker automatisk via menighedens forretningsfører. Pengegave ud over medlemsbidrag er er ligeledes omfattet af fradragsretten (kontakt forretningsføreren for nærmere)

Adgang til din skattemappe
For at vi kan beregne dit medlemsbidrag ud fra din skattepligtige indkomst, skal du give os adgang til din skattepligtige indkomst jvf. vedtægternes §9. Det sker via din skattemappe, og vi har naturligvis tavshedspligt. Så sørger vi for medlemsbidraget er korrekt beregnet, samt at fradraget sker automatisk.
Du kan let give os adgang ved at logge på skat.dk med dit NemID. Tilladelsen gælder i 5 år.

Sådan giver du adgang til din skattemappe

  1. Gå ind på www.skat.dk og log dig ind med NemID (Vælg Tast selv Borger)
  2. Klik på: »profil”« (oppe i højre hjørne)
  3. Klik på: »Autorisation af rådgiver/andre«
  4. Autorisation gives til: Skriv Valgmenighedens Se-nummer: 24669416
  5. I listen nedenfor, sæt hak udfor “Skatteattest med indkomstoplysninger”
  6. Klik på: »Godkend« nederst på siden

Bemærk: Tilladelsen gælder alene skattepligtig indtægt. Alle andre oplysninger forbliver skjult.

Har du brug for hjælp omkring dit Skattemappe, så kan du også kontakte Johannes Dybro, der gerne giver en hånd med, på 6133 8002.