Udskriv denne side

Kontakt - Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighedskirke
H.C. Ørstedsvej 27
7400 Herning

Præst
Morten Kvist
Nørre Allé 21
7400  Herning

Telefon: 9712 0652
Mail: hgv@post.tele.dk

Ferie
Jeg holder ferie fra lørdag den 5. maj til lørdag den 12. maj, begge dage incl., dog ikke Kristi Himmelfartsdag.

Embedet passe af pastor Kurt V. Andersen, tlf. 2464 1460, mail: kurtvandersen@mail.dk

Forretningsfører
Grethe Nielsen
Stormosevej 11, Studsgård
7400 Herning
Telefon: 3069 0335
Mail:
grethe.nielsen@herningvalgmenighed.dk

Kirketjener
Peder Brændgaard
Dalgasgade 7, 2. tv.
7400 Herning
Telefon: 5137 8114
Mail: pbr1410@youmail.dk

NB! ved adresseændring bedes du kontakte forretningsfører Grethe Nielsen.

Besøg af præsten
Ønsker du besøg af præsten, kan du læse mere her...

Hjemmesiden
Har du spørgsmål vedr. hjemmesiden, kan du kontakte Frank Bareuther.
Mail: frank@bareuther.dk