Udskriv denne side

Kontakt - Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighedskirke
H.C. Ørstedsvej 27
7400 Herning

Præst
Morten Kvist
Nørre Allé 21
7400  Herning

Telefon: 9712 0652
Mail: hgv@post.tele.dk

Ferie
Jeg holder ferie fra tirsdag den 16. oktober til og med søndag den 21. oktober.
Embedet passes af pastor Kurt V. Andersen, som træffes på tlf. 2464 1460,
mail: kurtvandersen@mail.dk
Morten Kvist

Forretningsfører
Grethe Nielsen
Stormosevej 11, Studsgård
7400 Herning
Telefon: 3069 0335
Mail:
grethe.nielsen@herningvalgmenighed.dk

Kirketjener
Peder Brændgaard
Dalgasgade 7, 2. tv.
7400 Herning
Telefon: 5137 8114
Mail: pbr1410@youmail.dk

NB! ved adresseændring bedes du kontakte forretningsfører Grethe Nielsen.

Besøg af præsten
Ønsker du besøg af præsten, kan du læse mere her...

Hjemmesiden
Har du spørgsmål vedr. hjemmesiden, kan du kontakte Frank Bareuther.
Mail: frank@bareuther.dk