Udskriv denne side

Kontakt - Gjellerup Valgmenighed

Gjellerup Valgmenighedskirke
Hammerum Hovedgade 19
7400 Herning

Præst
Morten Kvist
Nørre Allé 21
7400  Herning
Telefon: 9712 0652
Mail: hgv@post.tele.dk

Ferie
Jeg holder ferie fra tirsdag den 16. oktober til og med søndag den 21. oktober.
Embedet passes af pastor Kurt V. Andersen, som træffes på tlf. 2464 1460,
mail: kurtvandersen@mail.dk
Morten Kvist

Forretningsfører
Birgitte Götze
Østergade 57
7430 Ikast
Telefon: 9720 8712
Mail: birgittegotze@privat.dk

Kirketjener / Graver
Karsten Gammeljord
Lyngvejen 4
Sædding
6900 Skjern
Telefon: 6016 8414 (tlf. tid 08.00 - 14.00 på hverdage)

NB! ved adresseændring bedes du kontakte forretningsfører Birgitte Götze.

Besøg af præsten
Ønsker du besøg af præsten, kan du læse mere her...

Hjemmesiden
Har du spørgsmål vedr. hjemmesiden, kan du kontakte Frank Bareuther.
Mail: frank@bareuther.dk