Udskriv denne side

Om kirken

Efter mange års tilløb blev grundstenen lagt til Herning Valgmenighedskirke den 8.september 1953. Kirken blev indviet den 31.oktober 1954 – altså samtidig med valgmenighedernes 50-års jubilæum. Arkitekt Niels Bygum Clausen.

Der er tale om en meget tidstypisk og moderne kirke med store vestvendte vinduer, et lyst og næsten kvadratisk højloftet kirkerum uden udsmykning samt med et nordvendt alter. Oprindelig et kors over alterbordet som rummets centrum og på hver sin side heraf døbefont og prædikestol.

Inventaret – herunder også døbefont og klokke – blev skænket som gaver fra medlemmerne i forbindelse m. indvielsen.

I forbindelse m. kirkens 50-års jubilæum (og valgmenighedernes 100-års jubilæum) i 2004 er den blevet gennemrenoveret. Selve grundridset er bevaret, men kirkerummet fremstår nu igen som et moderne rum.

Kunstneren Arne Haugen Sørensen har stået for udsmykningen af Herning Valgmenighedskirke. Han har dels malet et udfordrende billede af Jesu sidste måltid sammen med disciplene, en moderne genfortælling af nadveren; dels har han på tre store vinduesflader malet tre transparente scener fra bibelhistorien, Jesu dåb, korsfæstelsen og opstandelsen, således at man indefra kirken kan se ud i verden gennem disse tre billeder. Endnu mangler en udsmykning af prædikestolen.

Læs mere om historien.

 

 

 

Pressebilleder af kirken.