Udskriv denne side

Om kirken

Kirken

Gjellerup Valgmenighedskirke, i daglig tale Valgmenighedskirken i Hammerum, er beliggende på et højt bakkedrag, Tornebuskhøj, hvorfra den kan ses vidt omkring. Kirken er opført af arkitekterne Daniel Rasmussen og Ejnar Mindedahl-Rasmussen, Ollerup, og blev indviet den 18. december 1924.

Læs her om kirkens opførelse - et historisk tilbageblik.

Kirken er et bevis på menighedens samarbejdsevne og offervilje. Således er langt størstedelen af kirkens inventar skænket af menighedens medlemmer eller andre med nær tilknytning til Gjellerup Valgmenighed. Menighedens unge gav relieffet over hoveddøren, ligesom prædikestolen blev skænket af Herning Valgmenighed. 

Indtil 1947 var alteret prydet af et enkelt, gyldent kors. En flerårig indsamling i menigheden havde da skaffet midler til en udsmykning af den meget smukke korrunding (apsis). 
Kunstneren Harald Borre, Århus, løste opgaven ud fra gammel kirkelig tradition, hvor den centrale skikkelse i apsis var Kristus, omgivet af en mandelformet regnbue, en såkaldt mandorla. Utraditionelt valgte Borre at fremstille Kristus, som han skildres i Johannes Åbenbaring, omgivet af de syv engle med guldlysestagerne. 

Ligesom alterudsmykningen er også smedejernsgitteret ved knæfaldet, lysekronerne og de tilsvarende lampetter fremstillet til kirken som originalt og unikt håndværk 

Uden for kirken, til højre for trappen ved indgangen, er de sammentegnede symboler for tro, håb og kærlighed indhugget i granitsoklen. Det sammentegnede symbol udgør nu Herning og Gjellerup Valgmenigheders bomærke. 


Kirkegården
Valgmenighedskirken er omgivet af kirkegården til brug for menighedens medlemmer. Kirkegården er anlagt samtidig med kirken og har siden undergået løbende forandringer. Bl.a. er en urneplads på kirkegårdens nordlige del kommet til.

Anlægget vest for kirken og kirkegården har i 2004 gennemgået en omfattende renovering. Således er der her anlagt parkeringsplads i tilknytning til kirken, samt skabt bedre adgangsforhold til valgmenighedens kapel, der ligesom kirkegården er til brug for menighedens medlemmer.

Læs mere om historien.

 

 

 

Pressebilleder af kirken.