Udskriv denne side

Kirkeblad

Bladet udkommer 3 gange om året og udgives af Herning og Gjellerup Valgmenigheder.

Her finder du indeværende års udkomne numre af kirkebladet i pdf-format:

2018
Nummer 1 - februar

Nummer 2 - juni
Nummer 3 - november

Husk at give besked til forretningsføreren hvis du skifter adresse, så du fortsat kan få tilsendt kirkebladet.

Omlægning af kirkebladet

Bestyrelserne i Herning og Gjellerup Valgmenigheder har besluttet, at kirkebladet fra og med 2018 vil udkomme med tre numre årligt i stedet for som før fire. Vi omlægger således, at de fremover vil dække hhv. februar - maj, juni - september og oktober - januar.

Der er tre forhold, som har fremkaldt omlægningen. Postvæsenet har pr. 1. oktober opsagt en aftale om adressering af bladene. Vi skulle derfor finde en anden partner og vores trykkeri, Strandbygaard Grafisk, har givet et tilbud om udvidet samarbejde, som bestyrelserne har sagt ja til. Dette var dernæst en anledning til at vurdere bladets økonomi ud fra et ønske om at nedbringe omkostningerne. Endelig kan vi ved en omlægning fremover undgå at skulle lave et blad i tiden op til jul og påske.

 

Her kan du finde tidligere års numre af kirkebladet.

Redaktionsudvalget består af:
Morten Kvist, (ansvarshavende) hgv@post.tele.dk
Karen Marie Holm karenmarie@holm.mail.dk
Karna Søgaard karna.soegaard@gmail.com

Har du problemer med at læse pdf-format - læs mere her.