.

Udskriv denne side

Gudstjenester

Herning og Gjellerup Valgmenigheder holder med få undtagelser gudstjeneste hver søndag samt på de almindelige helligdage. Store Bededag er dog undtaget.

Af og til samles menigheden efter en gudstjeneste til frokost eller kaffe.

 
Dato Herning Hammerum
  2. juli kl. 10.30 kl.   9.00
  9. juli Ingen Ingen
16. juli Ingen Ingen
23. juli Fælles med Hammerum kl. 10.30
(Kurt V. Andersen)
30. juli kl. 10.30
(Kurt V. Andersen)
(Kirkekaffe)
Fælles med Herning
  6. august kl.   9.00 kl. 10.30
13. august kl. 10.30 kl.   9.00
20. august kl.   9.00 kl. 10.30
27. august kl. 10.30 (kirkekaffe)
konf. begynder, se kalender
Fælles med Herning,
konf. begynder, se kalender
  3. september kl.   9.00 kl. 10.30
10. september kl. 10.30 kl.   9.00
17. september kl.   9.00 kl. 10.30
24. september kl. 10.30 Høstgudstjeneste
(Kirkekaffe)
kl.   9.00 Høstgudstjeneste
1. oktober kl.   9.00
(kurt V. Andersen)
kl. 10.30
(Kurt V. Andersen)
8. oktober Ingen (se kalender) Ingen (se kalender)

NB! Bemærk at tidspunktet for gudstjenesterne forbliver uændrede året igennem med mindre andet er angivet ud for den pågældende dag.

Læs om mulighederne for kirkekørsel til gudstjenesterne i kirkerne.