Udskriv denne side

Arkiv over generalforsamlinger i Herning

Her i arkivet finder du information om tidligere års generalforsamlinger i Herning Valgmenighed.

Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 8. marts 2018

Læs formandens beretning her....

 

Generalforsamling 2017
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 9. marts 2017.

Læs formandens beretning her….

 

Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 10. marts 2016.

Læs formandens beretning her….

 

Generalforsamling 2015
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 12. marts 2015.

Læs formandens beretning her….

Nyvalgt blev Morten Dybro og Martin Lundsgaard-Leth, da Lis Bareuther og Tommy Overgaard ønskede at træde ud af bestyrelsen.
Der var genvalg til bestyrelsen af Heine Bøgild.

Birgit Sørensen blev genvalgt som suppleant.
Genvalg af kritiske revisorer Johannes Dybro og Peder Kold samt revisionsfirmaet RSM.

 

Generalforsamling 2014
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 13. marts 2014.

Læs formandens beretning her….

Der var genvalg til bestyrelsen af Laura Jepsen og Pia Brændgaard.

Birgit Sørensen blev genvalgt som suppleant.
Genvalg af kritiske revisorer Johannes Dybro og Peder Kold samt revisionsfirmaet RSM.

 

Generalforsamling 2013
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 14. marts 2013.

Læs formandens beretning her….

Der var genvalg til bestyrelsen af Tommy Overgaard og Lis Bareuther.

Nyvalgt blev Heine Bøgild, da Niels Andersen ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Birgit Sørensen blev genvalgt som suppleant.
Genvalg af kritiske revisorer Johannes Dybro og Peder Kold samt revisionsfirmaet RSM.

 

Generalforsamling 2012
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 8. marts 2012.

Læs formandens beretning her….

Der var genvalg til bestyrelsen af Laura Jepsen og Pia Brændgaard.

Birgit Sørensen blev genvalgt som suppleant.
Genvalg af kritiske revisorer Johannes Dybro og Peder Kold samt revisionsfirmaet RSM.

 

Generalforsamling 2011
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 10. marts 2011.

Læs formandens beretning her….

Der var genvalg til bestyrelsen af Niels Andersen, Tommy Overgaard og Lis Bareuther.

Birgit Sørensen blev genvalgt som suppleant. Nyvalgt som suppleant blev Karen Marie Meyer Sørensen.
Genvalg af kritiske revisorer Johannes Dybro og Peder Kold samt revisionsfirmaet RSM.

 

Generalforsamling 2010
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 11. marts 2010.

Læs formandens beretning her….

Der var genvalg til bestyrelsen af Laura Jepsen. Nyvalgt blev Pia Brændgaard da Birgit Astorp ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Birgit Sørensen og Ruth Kjærgaard blev hhv. nyvalgt og genvalgt som suppleanter.
Genvalg af kritiske revisorer Johannes Dybro og Ernst Kjærgaard samt revisionsfirmaet RSM

 

Generalforsamling 2009
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 12. marts 2009.

Læs formandens beretning her….

Der var genvalg til bestyrelsen af Niels Andersen. Nyvalgt blev Tommy Overgaard og Lis Bareuther da både Niels Christian Overgaard og Jørgen Fisker ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Ruth Kjærgaard og Vibeke Ottesen blev begge genvalgt som suppleanter.
Genvalg af kritiske revisorer Johannes Dybro og Ernst Kjærgaard samt revisionsfirmaet RSM

 

Generalforsamling 2008
Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 13. marts 2008.

Læs uddrag af formandens beretning her….

Genvalg til bestyrelsen af Birgit Astorp. Nyvalg af Laura Jepsen, idet Hans Jørn Hansen efter 10 år som formand ønskede at træde ud af bestyrelsen.
Ruth Kjærgaard genvalgt og Vibeke Ottesen nyvalgt - som suppleanter.
Genvalg af revisorerne Johannes Dybro og Ernst Kjærgaard samt revisionsfirmaet RSM Plus.
 


Generalforsamling 2007

Generalforsamlingen i Herning Valgmenighed afholdtes torsdag d. 8. marts 2007.

Læs formandens beretning her….

Som ordstyrer valgtes Lars Dalsgaard.

Genvalg til bestyrelsen af Niels Andersen, Niels Chr. Overgaard og Jørgen Fisker.
Mogens Østergaard og Ruth Kjærgaard valgt som suppleanter.
Genvalg af revisorerne Johannes Dybro og Ernst Kjærgaard samt revisionsfirmaet RSM Plus.

 

Generalforsamling 2006

Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag d. 9. marts 2006 på Herning Friskole.  

Lars Dalsgaard blev valgt som dirigent.

Formandens beretning 2006.

Der skete genvalg af Hans Jørn Hansen og Birtigt Astorp til bestyrelsen!

Conny Overgaard og Mogens Østergaard blev valgt som suppleanter.

Genvalg af revisorerne Johannes Dybro og Ernst Kjærgaard samt revisionsfirmaet RSM Plus.

 

Generalforsamling 2005

Der afholdtes ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. marts 2005 på Herning Friskole.

Som ordstyrer valgtes Lars Dalsgaard.

Her kan du læse formandens beretning 2005.

Bestyrelsens forslag om ændring af procentsatsen for medlemsbidrag uden forpligtelseserklæring blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Peder Kold, Niels Chr. Overgaard og Jørgen Fisker. Peder Kold ønskede ikke at genopstille.

Valgt til bestyrelsen blev Niels Chr. Overgaard, Lis Østergaard og Jørgen Fisker. Valgt som suppleanter blev Niels Andersen og Conny Overgaard.

Genvalg af revisorerne Johannes Dybro og Ernst Kjærgaard samt revisionsfirmaet RSM Plus.

 

Generalforsamling 2004

Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag d. 11. marts 2004 på Herning Friskole.

Som ordstyrer valgtes Lars Dalsgaard.

Birgit Astorp og Hans Jørn Hansen var på valg til bestyrelsen. Begge genvalgt. Ligeledes genvalg af suppleanterne Lis Østergaard og Ruth Kjærgard.

Endvidere genvalg af revisorerne Johannes Dybro og Ernst Kjærgaard samt revisionsfirmaet RSM Plus.

Her kan du læse formandens beretning 2004 (pdf format 27 kb).