Udskriv denne side

Bestyrelsen i Gjellerup Valgmenighed

Karen Marie Holm
Formand
Søndermarken 6,
Hammerum
7400 Herning
Tlf.: 2514 5271
karenmarie@holm.mail.dk
 
Ingrid Hagelskjær
Næstformand
Kastanie Allé 12
Hammerum
7400 Herning
Tlf.: 4036 3941
Tove Bjerregaard Lauridsen
Kasserer
 
Michael Anchersvej 35
7430 Ikast
Tlf.: 2395 9293
tobjlau@gmail.com
Lene Bækgaard Andersen
Sekretær
 
Hesselbjergvej 6
7400 Herning
Tlf.: 5095 4950
leneandersen9@msn.com
Ella Rytter Strynøvej 17
Hammerum
7400 Herning
Tlf.: 2993 2940
 

Udenfor bestyrelsen:

   
Per Lambæk
Kirkeværge
Klokkehøj 54
Gjellerup
7400 Herning
Tlf.: 2023 5210