Udskriv denne side

Beretning på generalforsamlingen marts 2020

Det er forbavsende som et år løber af sted på rappe fødder og via flyvende vinger. Vi har haft et travlt år med større samarbejde med Herning Valgmenighed, som har været en særdeles positiv gevinst for os alle, tror jeg godt, jeg kan sige. Vi har siden 1 oktober 2019 haft fælles forretningsfører, Karin Brammer. Hun har haft en del arbejde med at synkronisere os, og få rettet op på forskelligt nødvendigt. En hård tørn har det været og er det stadigvæk. Noget som heldigvis nu er næsten parallel med de lysere dage og timer i det gryende forår, uden dog fuldstændig at være helt i vater… endnu. Men vi hjælpes ad om det, så godt vi nu kan.

I vore 2 valgmenigheder har vi haft fælles visions møder, hvor vi har drøftet, og besluttet os for 4 søjler i fremtidens arrangementer: Historie, Ånd og Eksistens, Skæbnefortællinger og Musik. Disse 4 søjler mener vi egentlig ”altid” har været bærende hos os, men nu er der sat ord på, og de er mere synlige og værd at bestræbe os på, og holde hinanden fast på.

Jeg er utrolig ked af at måtte fortælle, at vores underskud, som i år er på 152.478 kr. er øget betragteligt fra sidste år. Og vi må virkelig fortsat lægge os i selen for at få underskuddet vendt. Desværre er fællesudgifterne for vore to valgmenigheder steget markant, og vi må i fællesskab kigge nøje efter de områder, hvor vi bedst kan spare fremover. Det er simpelthen nødvendigt for os.

Vedligehold af kirke og kirkegård er fortsat en af de tunge poster, som nu trænger sig alvorligt på, hvis vi fortsat skal være stolte af vores kirke og kirkegård. Trods underskuddet er det magtpåliggende, at vi sørger for at få kirken kalket og vinduer udskiftet og malet efter behov, hvilket også provstesynet pålægger os.

Sidste år nævnte jeg også, at vores parkeringsplads foran kirken i perioder er hærget af larm og uro og dertil affald af såvel øldåser som pap fra pizza og sandwich m.m. Det er selvfølgelig meget ubehageligt, især også for Efterskolens elever og lærere, som bliver udsat for det. De mister deres nattesøvn, og eleverne bliver bange. Politiet er kontaktet af ægteparret Damgaard fra Hammerum Efterskole direkte om natten flere gange; og der er oprettet en sag på det, uden at det dog har hjulpet. Og jeg har snakket med en ung mand fra Agroskolen, som havde tabt nogle personlige kort på parkeringspladsen. Han lovede, at han nok skulle snakke med sine kammerater om det; men påpegede, at der også kom nogle ældre elever fra Agroskolen på vores parkeringsplads om natten. Også lederen på Agroskolen, Jeppe Bomann har jeg snakket med om problemet. Vi kan jo ikke så godt sætte hegn op om parkeringspladsen, men slemt og forstyrrende er det på vores private grund.

Vores kerneområde: Gudstjenesten

Af gudstjenester har vi haft 97 i alt, hvoraf de 17 har været fælles. Vore gudstjenester har fylde med god sammenhæng i liturgi, skriftsteder, salmer og prædiken, så der er mulighed for at gå opløftet og styrket ud i livet igen til alle vore gøremål. Søndag efter søndag får vi noget at tænke over; noget vi kan tage med os, og hvor også det smukke orgelspil og salmerne hjælper med til at give os en dejlig søndag, og måske endda også en lettere gang på jorden. Hvem ved? Kirkegangen er heldigvis øget lidt igennem årene, men der er stadig plads til endnu flere, hvis de vil. Vi har også nydt en mere liturgisk form for gudstjeneste ”Vesper”, som foregår i Herning Valgmenighedskirke. Det er meget berørende og smukt med deltagelse af MidtVest Pigekor og Dorte Bille.

Bestyrelsesmøder m. fl.

Vi har haft et konstitutionsmøde efter generalforsamlingen, et fyraftensmøde og 4 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var med kirkegårdsvandring, hvor vore 2 ansatte deltog i første del af mødet.

Herudover har vi haft fællesmøder i vore 2 valgmenigheders bestyrelse, og Morten Dybro og jeg har haft møder og samtaler vedr. ansættelse af ny fælles forretningsfører. Vi har haft ad hoc møder efter behov, og jeg har dertil haft faste månedlige møder med vore 2 ansatte ved kirken og på kirkegården.

Og som nævnt sidste år har vi haft en del møder og aktivitet i forbindelse med Himmelske Dage i Herning fra 30. maj til 2. juni. Det blev heldigvis en succes, og ingen stole eller genbrugssofa pladser var ledige i vores telt, hvor kaffe og småkager var kontinuerligt i sving i forbindelse med foredrag, sang og debat. Vi, i de MidtVestJyske Grundtvigske Valgmenigheder og Grundtvigsk Forum, hjalp hinanden, hvor Karen Bjerre fra Holstebro virkelig var allesteds nærværende og med god erfaring. En smuk og sjov altertavle fra Bøvling pyntede op sammen med et hav af blomster, arrangeret af Thora. Vi var 9, flest fra Hammerum, til at bage småkager. Lykkehjulet drejede rundt, og gaver kunne vindes, hvis man svarede rigtigt på spørgsmålene. Det var virkelig nogle fornøjelige dage, og mange kikkede ind. Det samme gjorde folk til en kombination af musik, foredrag og samtale med Carsten Dahl omhandlende ” noget om nåden” i Herning Valgmenigheds Kirke. Han er et følsomt menneske, som kan noget, som kun få kan.

Da vi i Herning og Gjellerup valgmenigheder skulle afholde Efterårsmødet for de MidtVestJyske valgmenigheder i år, havde vi naturligt også en del mødeaktivitet og planlægning forud for mødet.

Medlemstal m.m.

Vi higer fortsat efter flere medlemmer, samtidig med at vi selvfølgelig glæder os over dem, vi har, som for nuværende tæller 477 betalende medlemmer. Vi er fortsat mere frejdige med at byde ind med, hvad vi som valgmenighed står for og kan tilbyde de folk, som ved eftertanke, måske kan se sig selv som medlemmer hos os. Der er jo mulighed for at komme hos os i kirken og ved de forskellige arrangementer for på den måde at blive klog på, om vi kunne være det bedste tilvalg. Og i vore digitaliseringstider er kirken fortsat en oase med plads til eftertænksomhed, hvor man kan finde ro uden forstyrrelser… i mindst en time.

Døbte
4

Vielser
2 par

Døde
5

Af konfirmander havde vi Palmesøndag 21 konfirmander fordelt på 2 hold, hvor MidtVestJysk Juniorkor sang smukt som vanligt.

I år skal 17 konfirmeres Palmesøndag fordelt på 2 hold med deltagelse af MidtVestJysk Juniorkor.

Som vanlig arrangerer Herning og Gjellerup valgmenighed sammen med Morten Kvist en forældreaften og en gudstjeneste på skift, hvor vi mødes og får morgenkaffe. I år var det i Herning. Morten Kvist arrangerede bustur, vandring og oplevelser med deltagelse også af nogle forældre. Herning stod også for vores fælles Hellig Tre Kongers arrangement i år på Friskolen, hvor konfirmander og nogle af forældrene dystede på viden. Der var ikke overvældende tilslutning i år, men sjovt var det med fin servering af tapas.

Møder og arrangementer i årets løb og fremover

Vi har haft de sædvanlige møder året igennem med de MidtVestJyske valgmenigheder, med forårsmødet i Holstebro Valgmenighed, og efterfølgende var det vores tur til at afholde Efterårsmødet, den 22. september med gudstjeneste i Herning valgmenighedskirke og middag og foredrag på Hammerum Fri –Efterskole. Det var meget op ad bakke at få tilmeldingerne i hus, trods opringning rundt omkring. Men det lykkedes alligevel at blive en flok, og der var stemning for, at vi skulle fortsætte med det fælles Efterårsmøde. Hos os har vi Forårsmødet for bestyrelserne og forretningsførere den 6. maj. Efterårsmødet bliver næste gang i Kjellerup og Omegns Valgmenigheder.

Ved de Frie-Grundtvigske Årsmøde, lørdag den 25. maj i Sdr. Nærå Valgmenighed, kunne ingen af os desværre være med, og ved Grundtvigsk Forums Årsmøde den 25. og 26. oktober i København var kun meget få med fra os. Det kommende Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder holdes i Rødding og Bovlund, lørdag den 6. juni og søndag den 7 juni.

I vores egen nære kreds, har vi fortsat et rigtig godt og nært samarbejde med Fri- og Efterskolen. Vi nyder at kunne bruge lokalerne efter behov og aftale. I år havde vi ”litterær onsdag” over 4 gange i januar og februar, hvor Morten Kvist forelæste over ”De dødes rige” af Henrik Pontoppidan. Der var tæt på 40 deltagere hver gang, og det var igen i år et tilløbsstykke med succes. Vi er blevet en god fast kerne, og flere kommer til. Forplejningen bliver også altid rost og nydt i fulde drag.

Igennem et år har ”Den fortabte søn” hængt på kirkevæggen, hvor vi havde en vellykket fernisering mandag, den 29. april, med den sædvanlige servering, som børnene holder af. I år er temaet om Fisk, og det ”at fange mennesker”, hvor 3 klasse sammen med deres lærer Miriam Kjærsgaard er i gang med arbejdet, som bliver hængt op lige før konfirmationerne Palmesøndag. Vi glæder os til ophængningen i vores kirkerum og ferniseringen, torsdag, den 16 april.

I stedet for vores tidligere fælles sensommermøde med Friskolen, er vi gået i tænkeboks…og overvejer nogle cafe´lignende fælles arrangementer.

Vores fælles efterårsmøde med de mange lokale foreninger afholdtes den 26. september på Herning Friskole, hvor Peter Thygesen, ansvarshavende redaktør på Global Nyt gav os et meget tankevækkende og forrygende foredrag over emnet ”Kan Afrika mætte sine egne børn”.

Jeg kan også anbefale at deltage i Grundtvigs fødselsdag den 8. september med gudstjeneste i Råsted Kirke og efterfølgende kaffebord og foredrag på Skærum Mølle. I år var det valgmenighedspræst Hans Nørkjær, Lemvig, der prædikede, og Aage Augustinus, Odder, fhv. forstander på Rude Strand Højskole, der holdt foredraget. Også foredragene om efteråret og foråret i Herning Kirkehøjskole har god tyngde, og foredragene hos HUFH giver også liv og stof til eftertanke. Vi er et rigt land med mange gode tilbud og muligheder.

Som noget nyt, har Herning Valgmenighed inviteret til Stillestund i deres kirke over 3 gange. Det var bestemt en bevægende stund, hvor man selvfølgelig skal vænne sig til stilheden med sig selv, noget - som sikkert er anderledes for de fleste af os; selvom der er megen fokus på behovet for stilhed i disse år. Der var en fin sprød indledning med Marie Dalgaard, hvor både vore tændte stearinlys og hendes triangel satte stemningen. Næste gang er den 25. marts, og vi er alle velkomne.

Vi var som nævnt sidste år inviteret til et begivenhedsrigt 100 års jubilæum for folkeoplysningen i Midtjylland i Herning Valgmenighed, og Højskoledagene i år var også helt fantastiske med en sjælden, gribende rød tråd igennem begge dage. Hovedemnet var om tilgivelse, og det blev belyst på fornemste vis både begrebsmæssigt og ud fra praksis og fortællinger. Med Morten Kvist som liturg og Carsten Dahl som prædikant blev vi beriget med gedigent indhold og efterfølgende tankevækkende samtale mellem de to. Og afslutningen med Carsten Dahl ved klaveret var helt enestående og unik, flankeret af hans store billeder stillet op i kirken. Mange tak for invitationen til vores bestyrelse, hvilket er en flot gestus af Herning Valgmenighed.

Vi har flere arrangementer jævnt fordelt over året både foredragsmæssigt og sangmæssigt. Der er mange sangarrangementer i Herning Valgmenighedskirke, som vi kan nyde, og vores egen julekoncert med Karolinekoret 3. søndag i advent med deres nye dirigent Lotte Smith-Petersen var meget stemningsfuld og smuk, og hvor kaffe og the nydes sammen med de hjemmebagte småkager, som nogle fra bestyrelsen har bagt. Og ligeledes glæder vi os over i december at høre Toftebo korets sang, ledet af Agnete Hastrup Pedersen, og med beboerne fra Toftebo på kirkebænkene. Gode traditioner, og så er det snart jul. Dagplejemødrene med ”deres” børn kommer også i vores kirke i december, hvor Morten Kvist fortæller historie for dem med lidt hjælp af to engle-dukker. Det er meget rørende og bevægende, og indimellem højlydt iørefaldende udover sangen.

Vore fælles Adventsmøder er også hyggelige, hvor vi i år var på Hammerum Friskole med duften af juleglög i næseborene, under Lis Haubjergs oplæsning af den gode julehistorie, som Erling Haugbjerg nok engang havde digtet til os. Og dejlige jule sange/salmer får vi også sunget.

Vi har morgensang med konfirmander og børn i indskolingen såvel efterår, som i perioden efter jul. Næste gang er den 18. marts kl. 08.50.

Ved konfirmation og høstgudstjeneste ledsages gudstjenesterne af sang med nogle fra MidtVest Pigekor, hvor det hele går op i en højere og meget smuk enhed.

Fyraftens sang, ledet af Morten Kvist, fortsætter to gange årligt med stor succes; sidste gang var det 4. april på Biblioteket, og 7 november på Pianobar. Næste gang er det torsdag, den 16. april på Cafe´Dyrby, altså den dag vores dronning bliver 80.

Af foredrag har vi haft et i efteråret, om et meget vigtigt emne, efter min mening, ”De forfulgte kristne”, hvor Brian Rostved, Ikast, fra ”Open Doors” kom i vores kirke og gjorde os rystende mere kloge på emnet. Vi var ikke overvældende mange; men deltagere fra både Herning -og Gjellerup Valgmenighed var der. Vi har overvejelser om at indlemme ”Open Doors” i vores indsamling via kirkebøssen.

Vi havde en dejlig og hyggelig kirkefrokost i efteråret, og håber også, at vi kan få arrangeret en frokost her i foråret. At spise, tale og synge sammen efter en god gudstjeneste er balsam for sjæl og krop.

Som noget nyt har vi i Gjellerup Valgmenighed indgået et samarbejde med Toftebo Aktivitets Center og Gjellerup Kirke om 10 Cafe´søndage om året på Toftebo, hvor vi sørger for et eller andet arrangement, foredragsmæssigt eller musisk et par timer søndag eftermiddag. Det er for aldersgruppen 60+ ; og vi får støtte til det fra kommunen. Det er virkelig en succes, og nogle giver udtryk for, at det netop er godt, det er om søndagen. For weekenden kan være svær at komme igennem, når man er alene. Næste gang er atypisk, og bliver en udflugt til Søby Brunkuls lejre 10. maj med fælles bustransport fra Toftebo. Der ligger flier`s om det.

Desuden har vi i efteråret haft en fælles Højskole eftermiddag, hvor filosoffen og tidl. formand for Etisk Råd, Jacob Birkler fortalte meget spændende, uddybende og afklarende om emnet ” Kan man dø for sent?”. Han havde meget på hjerte, og vi var rigtig mange.

Tirsdag aften, den 5. maj har vi Alsangs aften i Hammerum-Gjellerup HALL`n . Vi har sammen med Gjellerup Kirke, Gjellerup Sønder/ Motion og Kultur og Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn arrangeret en højtidelig aften med fællessang, personlige beretninger og musikalsk underholdning ved MidtVest Pigekor. Sangen akkompagneres af Agnete Hastrup Pedersen på klaver og Erik Jørgensen på violin. Vi håber ikke, at corona virussen forhindrer os i det.

En vuggestue og børnehave

Vi vil som nævnt sidste år meget gerne være med til at etablere en vuggestue og børnehave lig Skovbørnehaven i Herning Valgmenighed. Det vil være så livgivende at kunne give børnene her i vores område gode vilkår at vokse op i; mens deres forældre passer deres arbejde. På det vi hører rundt omkring, må det siges at være meget tiltrængt. Vi har forhørt os hos Friskolen, om de kunne tænke sig at være med; men de har takket nej efter at have vurderet på det. Men de er måske villige til, at vi får ansvaret for førskole børnene, som måske kan være en økonomisk gevinst for os, på samme måde, som det er det i Herning. Der er en forældregruppe, som bakker op, og tager medansvar. Det, der bliver afgørende er, om kommunen giver grønt lys for en egnet bygning, og at Per og Daniel Lambæk som entreprenører også kan se en økonomisk vej frem i det. Det afventer vi spændt.

Menighedsudflugt

Sidste år var vi den 4. maj i Blåbjerg Klit, hvor Morten Kvist fortalte om området, som hører til hans barndomsegn. På hjemvejen var vi forbi Sdr. Felding Efterskole, hvor Sanne Lyby fortalte om de opgaver de har i forbindelse med undervisning af ordblinde. Det var en meget givende og spændende aften til eftertænksomhed, hvor vi også kort hilste på nogle af eleverne…og hvor stemningen var god.
I år går Forårsudflugten den 12. maj til Statens Museum for Kunst, Købmandsgården, Doverodde Thy. I kan læse mere om det i Kirkebladet.

Mit personale

Det bliver jo næsten en gentagelse og lovsang fra år til år. Jeg -og vi er så heldige, at være begavet med gode og dygtige folk.

En stor og varm tak til dig Morten for alle de gode kerneydelser, du leverer i form af gode gudstjenester, prædikener med fylde og din altid imødekommende venlighed og humor, som bærer langt. Din virksomme iver med at udvikle og forbedre indholdet i arbejdet med vores valgmenighed er legendarisk, og det meste er vi jo med på, selvom vi helt naturligt skeler til pengepungen. Når jeg tænker efter, fra du kom i 1998 og til nu, er der godt nok sket utrolig meget, som vi har sat i værk…så meget, at det næsten ikke er til at rumme. Men det sker selvfølgeligt gradvist, og vi lever med og i det, som vi også skal. Der har ikke på noget tidspunkt været stilstand, vi erfarer og lærer, alt mens tiden går. Jeg og vi glæder os til det fortsatte dejlige samarbejde med gode og nyttige udfordringer.

En varm tak også til Kurt V. Andersen, som vi er meget glade for er vores afløserpræst. Også her får vi gode prædikener, hvor der iblandt refereres til vægtige forfattere. Hyggeligt er det også at Puk deltager, og efterfølgende kan vi ofte nå at få en både alvorlig og humoristisk snak med jer begge, og måske en kaffetår. Vi øver os, så godt vi kan med salmerne i forbindelse med dåb og nadver, for Kurt har det jo, sikkert som de fleste præster med erfaring har det. Han vil gerne selv bestemme salmerne allround. Og det er også helt ok. Vi kommer vel efter det.

Stor tak også til Elena for dit vidunderlige spil på vores orgel. Det er nemt at høre, når det er dig, der spiller…og det er en fest.

Også en stor tak til alle kirkesangerne, Celina, Kathrine og sommetider Arent. Jeg og vi nyder virkelig at høre jeres unge stemmer, og hvor I også dygtigt og med indføling fremsiger indgangs- og udgangsbønnen.

En kæmpestor tak til vores graver og kirketjener Hanne Rønning Nielsen, som virkelig har knoklet og gået foran med arbejdet i kirken og på kirkegården. Det var lige før vi kunne sige til dig som nogle sagde til Anton i julekalenderen: ”Hanne du har revnet dine bukser”; men heldigvis klarede du det alt sammen. Vi har nu sagt farvel til Karsten Gammeljord, da det pga. så meget forskelligt arbejde var svært for ham at kunne være mere fast på kirkegården. Vi skiltes i god ro og orden.

Vi er så heldige, at Gert Andersen, vores tidl. dygtige graver og kirketjener efter sin sygdomsperiode har oprettet et firma, GA Service, hvor han har erfarne ansatte, der arbejder med alt indenfor havearbejde og siden efteråret også kirkegårde. Gert vil selv påtage sig kirketjener arbejdet sammen med Hanne. Han og hans firma vil hjælpe os efter aftale og fornødent behov. Og der bliver fast to dage om ugen, hvor Svenne, en af hans ansatte, vil komme og arbejde sammen med Hanne, så de i fællesskab kan planlægge og strukturere opgaverne.

Stor tak også til dig Karin, som i den grad er kommet i ilden hos os med arbejdet som fælles forretningsfører. Du knokler på med smil, udholdenhed, venlighed og godt humør… og altid med et glimt i øjet. Jeg og min bestyrelse vil ønske dig rigtig god vind fremover, og vi håber for dig, at du snart får solgt dit hus i Skjern, så du kan flytte til Herning, så det hele bliver lidt nemmere.

Af hjertet tak til min bestyrelse, som stille og roligt bider sig fast i arbejdet med de mange opgaver af forskellig karakter, som en valgmenighed byder på. I går til sagen med gåpåmod og godt humør, og det er virkelig (for det meste) en fest at arbejde sammen med jer i stort og småt, og hvor vi også mødes på kirkebænken.

Mange tak til vore to kritiske revisorer, Jørgen Lynggaard Pedersen og Ejner Lambæk, som i år blev mere presset end godt var.

Per, du har nu besluttet, at det er nødvendigt for dig pga. arbejdspres m.m. at gå ud af bestyrelsen før tid. Jeg kunne næsten ikke tage det ind, og jeg kunne ikke lade være med at spørge dig, om du nu var helt sikker på, at du ville slutte. Det var vel nok også af egoistiske grunde, jeg spurgte, for jeg håbede jo, du ville fortsætte. Men du skal i hvert fald have så mange hjertens tak for vort gode og nære samarbejde og din loyalitet igennem alle årene. Tak også for alt det arbejde, du har lagt for dagen. Det er ikke småting, både i forhold til bygninger her og præsteboligen, og din deltagelse i nødvendige møder. Når der ringes fra kirkegården kommer du så hurtigt, du kan og tager over. Engang måtte du stille med et par unge mænd, fordi kirkeklokken havde sat sig fast ved trærammen i tårnet, hvorfra de heldigvis fik klokken fri igen. Gode tilbud har du også hentet hjem til os; så vi kan jo slet ikke undvære dig. Men det skal vi så heldigvis heller ikke helt. Du har nemlig lovet at fortsætte som kirkeværge, hvilket også omfatter tilsynet med præsteboligen i Herning. Godt at vide, at det alt sammen fortsat er i trygge hænder, hvilket jeg ved, at præsten også er glad for.

Mange tak til 1 suppleant Tove Bjerregaard Lauridsen, som springer til arbejdet som din afløser med krum hals. Heldigvis har Tove en forkærlighed for tal; så det skal nok gå, og Per har lovet at være behjælpelig efter behov.

Lisbeth, du har også besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen. Jeg håbede, jeg kunne få dig overbevist om at blive, men du synes ikke, du har den tid til arbejdet, som du gerne ville. Jeg ved jo godt, at foruden Carstens regnskab, har du gang i mange ting, og du har også mange sociale relationer. Så nu vil, du gerne have din frihed, for du har den holdning, at tingene skal passes og gøres ordentligt, ja næsten mere end det. En stor tak til dig Lisbeth for vort gode samarbejde igennem årene, og for hjælp, dengang jeg akut skulle låne en computer. Du var venlig og gæstfri, åbnede din dør og bød velkommen ind. Og jeg husker også tydeligt, da du hjalp mig på kirkegården med en meget genstridig El-kabel-rulle. Du er vel ikke elektriker kone for ingenting ! Du er nemlig både praktisk og effektiv, og jeg vil savne dig, også som den gode kollega, du er. Heldigvis forlader du os heller ikke helt, for du vil fortsat være tilknyttet vores fælles Søndagscafe´på Toftebo. Og så fungerer det bare. I dag har du spurtet Hammerum, Herning og omegn rundt for at tilvejebringe noget sprit, som Regeringen og Sundhedsstyrelsen anbefaler pga. coronavirussen. Det var umuligt at opdrive, men så lavede du selv blandingen.

Tak også til Carsten Nyholm for utallige ophængninger af vores store og flotte adventskrans, når det er tid. Jeg mener vi har en god aftale om, at det fortsætter, så længe du kan.

En varm tak også til Morten Dybro for vort nære og gode samarbejde i både storm og stilhed. Vi har heldigvis en basal tryghed og tillid til hinanden og gensidigt til vore bestyrelser, som er helt nødvendigt, hvis det skal gå os godt i fællesskabet. Tak for det. Vi har et kæmpe fællesmål i fremtiden for vore valgmenigheder om at være de dygtigste og det bedste sted at være for vore kommende medlemmer. Lad os håbe, det lykkes.

Tak også til Frank Bareuther for en rigtig god hjemmeside, hvor du heldigvis opdager evt. fejl bla. vedr. Kirkebladet, slår på tråden og får det ændret på hjemmesiden. Du er skarp på den gode måde.

Ved vore ”litterær onsdag” er der gang i bagningen og riggen til med borde, stole og porcelæn m.m. Mange tak for hjælpen Dot, Erik, Ebba og Aage. Også mange tak til jer Agnete og Bodil, fordi I så beredvilligt sætter jer ved klaveret.

I nyopstillede skal også have en varm tak, fordi I er villige til at påtage jer opgaven. Det er med stor glæde og lettelse, at jeg ser vores fremtid i møde.

Stor tak til jer alle, fordi I mødte op, og fordi mange af jer giver en hjælpende hånd.

Tak også til ordstyrer Mogens Lund.

Tak for ordet.

På vegne af Gjellerup Valgmenighed og bestyrelse.
Karen Marie Holm, formand