Udskriv denne side

Dagsorden på generalforsamlingen marts 2020

Generalforsamling i Gjellerup Valgmenighed, onsdag, den 11 marts 2020 kl. 19.30 på Hammerum Friskole.
Generalforsamlingen er rettidigt indvarslet via prædikestolen, kirkebladet, hjemmesiden og i Sunds-Gjellerup Avis.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af ordstyrer
   
 2. Beretning fra bestyrelsen
   
 3. Regnskabet fremlægges
   
 4. Meddelelser og overvejelser fra præsten
   
 5. Indkomne forslag
   
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
       Valg til bestyrelse ( 3 årig periode)
       På valg: Lisbeth Nyholm Hansen (modtager ikke genvalg)
       Per Lambæk ser sig nødsaget til at træde ud af bestyrelsen
       1. suppleant Tove Bjerregaard Lauridsen indtræder i de kommende 2 år.
        Valg af suppleanter: (1 årig periode)
       
  2. suppleant Lene Bækgaard Andersen er villig til genvalg, men stiller op til
        bestyrelsen
        Jacob Teglgaard er villig til at stille op som 1 suppleant.
        Anni Kristensen er villig til at stille op som 2 suppleant
   
 7. Valg af kritiske revisorer (2 årig periode)
    På valg: Ejner Lambæk. (modtager genvalg)
   
 8. Evt.

På vegne af bestyrelsen
Karen Marie Holm, formand