Udskriv denne side

Sidste nyt i Herning og Gjellerup Valgmenigheder

 
Flere og flere informationer på mail og hjemmeside

Efterhånden som vi har fået opbygget en stor database med medlemmernes e-mailadresser, tilflyder flere og flere informationer ad elektronisk vej. Det har især været nyttig det seneste års tid, hvor der har været mange ændringer og aflysninger, og hvor nogle arrangementer har krævet tilmelding pga. begrænsninger i antal.

Ligeledes vil hjemmesiden også altid være opdateret både med eventuelle ændringer og gudstjenesteliste.
Hvis man ikke har adgang til e-mail eller hjemmeside, kan man få disse informationer med konventionel post:

Ring til Karin Brammer, så vil vi, så vidt muligt sørge for at I får beskeder.

Bemærk i øvrigt forretningsførerens ændrede telefontider:

Mandag, tirsdag og torsdag
kl. 9.00-12.00 på telefon 4026 0818.

 
 

 

 
Kontingentopkrævning i Herning Valgmenighed 2021

Som vedtaget på generalforsamlingen i Herning Valgmenighed ændrer vi bidragsopkrævningen fra halvårlig til kvartalsvis.
Det vil sige, at første opkrævning 2021 falder den 31/3-2021.

Karin Brammer og Morten Dybro

 
 

 

 
Fra Forretningsføreren

Vi er i gang med opdatering af medlemskartoteket, så derfor bedes alle medlemmer venligst sende:

 • En mail til kbr@h-g-valgmenighed.dk med oplysning om navn, adresse, fødselsdato (IKKE CPR-nr.), mobilnr. samt oplysning om, om man er medlem i Herning eller Gjellerup ..... eller
   
 • En SMS til 4026 0818 med oplysning om navn, adresse, fødselsdato (IKKE CPR-nr.), mailadresse samt oplysning om, om man er medlem i Herning eller Gjellerup.

Det er endvidere tid til, at vi igen skal bede alle medlemmer om at give forretningsføreren adgang til skattemapperne (alene den skattepligtige indkomst), således at kontingenter bliver opkrævet rigtigt.

Dette gøres således:

 1. Gå ind på www.skat.dk og log in med din NemID – Log på som Borger
 2. Klik på ”Profil” øverst i højre hjørne
 3. Klik på ”Giv adgang til rådgivere eller andre”
 4. Autorisation gives til: Skriv – Valgmenighedens CVR-nr.
  Herning Valgmenighed CVR-nr. 24 66 94 16
  Gjellerup Valgmenighed CVR-nr. 14 22 07 12
 5. I nederste liste under ”TastSelv borger”: Sæt flueben i ”Skatteattest med indkomstoplysninger”
  (der kommer en automatisk 5-årig udløbsdato)
 6. Klik på ”Godkend” – autorisation er hermed givet til valgmenigheden
 7. Tilmelding til PBS-opkrævning

Venlig hilsen Karin Brammer

 
 

 

 
Salmebog for børn
Herning Valgmenighed har udgivet "Salmebog for børn".
Du kan købe Salmebogen i kirken eller her via hjemmesiden, hvor du også kan læse mere om udgivelsen.

 

 

 

 
Folder om Herning Valgmenighed
I Herning Valgmenighed har vi fået lavet en folder, der i særlig grad henvender sig til familier med børn på Herning Friskole og i Herning Valgmenigheds Skovbørnehave, men selvfølgelig også til andre interesserede. Folderen blev til ud fra et ønske om at gøre opmærksom på, hvem vi er, de historiske rødder og det samarbejde, der finder sted mellem kirken, friskolen og børnehaven.

Folderen vil efter aftale med bestyrelserne på skolen og i børnehaven, blive en del af den information forældrene vil modtage, når deres børn indmeldes. Folderen vil endvidere være at finde i de to valgmenighedskirker samt på biblioteket.

Læs folderen her (pdf).