Udskriv denne side

Kalender - marts 2018

Fredag den 2. marts kl. 19.30 i Herning Valgmenighedskirke:

MidtVest Pigekor

Interaktiv åbningskoncert af årets Masterclass med MidtVest Pigekor under ledelse af den amerikanske dirigent Walter Thompson.

Koncerten er åben for alle, entré betales ved indgangen.

 

 

H.U.F.H.’s Vinterprogram

Mandag den 5. marts kl. 19.30 på Herning Friskole:
Michael Nørager, ph.d. og lektor, Herning, fortæller om ledelse og forandringer; »Vi skal blive bedre til at passe på vores allervigtigste ressource:
Hinanden«.

Læs hele programmet her. (pdf)

 

 

Onsdag den 7. marts kl. 19.30 på Hammerum Friskole:
Generalforsamling i Gjellerup Valgmenighed

Torsdag den 8. marts kl. 19.30 på Herning Friskole:
Generalforsamling i Herning Valgmenighed

På begge generalforsamlinger blev der sidste år fremlagt ideer til en styrkelse af samarbejdet mellem de to valgmenigheder og de to bestyrelser har siden arbejdet på, hvordan dette samarbejde bedst kunne skrues sammen. På begge generalforsamlinger vil der være et selvstændigt punkt, hvor bestyrelsernes tanker og ideer bliver fremlagt.
Vi håber på en god diskussion af emnet.

Alle er velmødt.
Karen Marie Holm og Laura Jepsen

 

 

Onsdag den 14. marts kl. 19.30 på Hammerum Friskole:

Højtlæsning fra Bibelen

I forbindelse med Bibelselskabets anmodning om at læse nye prøveoversættelser og delvise genskrivninger af Det gamle Testamente til nudansk, bidrog Herning og Gjellerup valgmenigheder med en læsning af 1. og 2. Samuelsbog. Vi var en gruppe på gennemsnitlig ti. Jeg læste højt, og vi standsede op, når der var noget at kommentere. Vi har siden meldt vore kommentarer tilbage til Bibelselskabet.

Det viste sig at være en indtryksfuld måde at læse på. Vi har derfor valgt at fortsætte læsningen på »egen hånd« med skrifter fra Det nye Testamente.
Vi har sat tre aftener af til læsning af Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger, som har samme forfatter. Om det er nok, vil vise sig, ligesom det vil sig, hvad der kommer ud af det.

 
 

2018

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December