Udskriv denne side

Kalender - februar 2018

Torsdag den 11. og 18. januar, samt torsdag den 1. og 8. februar på Hammerum Friskole.
Alle dage startes kl. 19.30 til senest kl. 22.00:

Litterær torsdage

Læs sammen og få perspektiv på læsningen. Vi læser romanen ”Et Hummerliv” af den norske forfatter Erik Fosnes Hansen.

Valgmenighedspræst Morten Kvist gennemgår romanen. Det vil foregå som oplæsning, genfortælling og fortolkning.

Alle kan være med, og alle er velkomne.

Vi holder en kaffepause undervejs. Der betales 40 kr. for kaffen.

Tilmelding til:

Morten Kvist, præst for Herning og Gjellerup valgmenigheder.
Tlf. 9712 0652
Mail: hgv@post.tele.dk

 

 

H.U.F.H.’s Vinterprogram

Mandag den 5. februar kl. 19.30 på Herning Friskole:
Inger Støjberg, Udlændinge- og integrationsminister, fortæller om »Christiansborg bag de tykke mure«.

Læs hele programmet her. (pdf)

 

 

Onsdage, den 21. og 28. februar, samt den 14. marts kl. 19.30 på Hammerum Friskole:

Højtlæsning fra Bibelen

I forbindelse med Bibelselskabets anmodning om at læse nye prøveoversættelser og delvise genskrivninger af Det gamle Testamente til nudansk, bidrog Herning og Gjellerup valgmenigheder med en læsning af 1. og 2. Samuelsbog. Vi var en gruppe på gennemsnitlig ti. Jeg læste højt, og vi standsede op, når der var noget at kommentere. Vi har siden meldt vore kommentarer tilbage til Bibelselskabet.

Det viste sig at være en indtryksfuld måde at læse på. Vi har derfor valgt at fortsætte læsningen på »egen hånd« med skrifter fra Det nye Testamente.
Vi har sat tre aftener af til læsning af Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger, som har samme forfatter. Om det er nok, vil vise sig, ligesom det vil sig, hvad der kommer ud af det.

 

 

Lørdag den 24. og søndag den 25. februar.

Herning Valgmenighed inviterer til

Højskoledage i februar

på Herning Friskole

... alle er meget velkomne til at deltage!

Du kan hente/printe programmet her (pdf format).

Program:

Lørdag den 24. februar kl. 10.30:
Foredrag ved professor Lene Tanggaard, Ålborg Universitet:
Vaner og vanebrud

Vaner er undervurderede i den menneskelige psykologi. Det er vores vaner, der gør os til dem, vi er. Når vi bliver gode til noget, er det, når vi har opbygget frugtbare vaner. Lene Tanggaard vil i sit foredrag fortælle os om vanernes betydning for vi mennesker. Hun vil på baggrund af sin forskning også fortælle os, hvilke vanebrud, der gør det muligt for os at skabe noget nyt og at være opfindsomme, når det er nødvendigt.
Hvilken betydning vanerne og vanebruddene har for vores liv med hinanden og for vores samfund og vores uddannelsessystem og skole, vil være til debat i foredraget.

Lene Tanggaard er professor i Pædagogisk psykologi, uddannet cand.psych.

Foredrag inkl. et let traktement: kr. 100,-

 

 

Lørdag den 24. februar kl. 13.30:
Foredrag ved folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek:
De lærdes Tyranni

Kaare Dybvad Bek tager et opgør med forestillingen om, at morgendagen tilhører akademikerne i den kreative klasse. For ude i virkeligheden er det også industriansatte og bygningshåndværkere, der skaber værdierne, og intet tyder på, at det bliver anderledes.
Skal Danmark blive ved med at forberede sig på en kreativ fremtid, som aldrig kommer, spørger forfatteren.

DE LÆRDES TYRANNI har hersket i Danmark i flere årtier. Universiteterne producerer kandidater i rekordtal, og a-kasserne kæmper for at opfinde nye stillinger til videnstunge medarbejdere. Regningen betales af eksportvirksomheder, der ikke kan besætte ledige stillinger, fordi der mangler faglærte. Og i velfærden, der bureaukratiseres, centraliseres og drænes for reel faglighed.

Den danske drøm om at åbne døre på universiteterne ville skabe lighed, har spillet fallit og i praksis gjort uddannelsessystemet til en kilde til ulighed.

Kaare Dybvad Bek er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og forfatter til den dagsordensættende og anmelderroste debatbog ”Udkantsmyten”.

Foredrag inkl. kaffe/the med brød: kr. 100,-

 

 

Søndag den 25. februar kl. 10.30:

Gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke
Prædikant
Biskop Emeritus Kresten Drejergaard.

Efterfølgende et let traktement på friskolen: kr. 50,-

 

 

 

Søndag den 25. februar kl. 13.00:

Foredrag ved Biskop Emeritus Kresten Drejergaard:
Den himmelske gudstjeneste

Foredraget vil handle om liturgien i den ortodokse gudstjeneste som en mulig inspiration for vores egen opfattelse af, hvad kirke og gudstjeneste er og om liturgien i en klassisk forsamlingshusfest til forklaring på, hvorfor vores gudstjeneste i kirken har fået den form, den har.

 

 

Kl. ca. 15.00:

Et kort program ved sangerne:
Sine og Maria Ringblom

 

Foredrag inkl. kaffe med brød og afsluttende musikalsk indslag: kr. 100,-

 

2018

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December